cung ứng lao động ngành may

Lao động ngành may có những đặc điểm nổi bật sau:

  • Tuổi đời còn trẻ, năng động, sáng tạo.
  • Đa phần là phụ nữ, chiếm khoảng 80%.
  • Chủ yếu là lao động di cư từ nông thôn đến thành thị.
  • Có trình độ học vấn không cao, đa phần là lao động phổ thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.