về chúng tôi

cung ứng lao động nhanh, cho thuê lao động phổ thông và tay nghề, tất cả các ngành gố, may măc, giày da, nhựa, bao bì