lao động phổ thông, lao động tay nghề

    lao động từ các tỉnh thành, lý lịch rỏ ràng, làm việc nghiêm túc trách nhiệm