lao động ngành may

 

hưng thịnh phú
                     hưng thịnh phú
  • Lao động ngành may là một lực lượng lao động quan trọng của Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
  • Lao động ngành may chủ yếu là phụ nữ, trẻ tuổi, năng động, sáng tạo.
  • Lao động ngành may đang phải đối mặt với một số thách thức như trình độ tay nghề còn hạn chế, điều kiện làm việc chưa được đảm bảo, thu nhập chưa cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.