thông tin cần biết về công ty cho thuê lao động

Cho thuê lao động – Những quy định pháp luật cần lưu ý

Cho thuê lao động là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và doanh nghiệp.

Những quy định chung về cho thuê lao động

Theo quy định của pháp luật, cho thuê lao động là việc doanh nghiệp cho thuê lại lao động ký hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động đó sang làm việc cho bên thuê lại lao động mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Có vốn điều lệ tối thiểu là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động.
 • Có bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ về cho thuê lại lao động.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cho thuê lao động

 • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các quyền sau:

  • Hợp đồng lao động với người lao động.
  • Tuyển dụng, bố trí, điều động, sắp xếp người lao động.
  • Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các quyền lợi khác và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.
  • Sử dụng người lao động theo hợp đồng cho thuê lại lao động đã ký với bên thuê lại lao động.
 • Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các nghĩa vụ sau:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động.
  • Bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện nghĩa vụ với bên thuê lại lao động theo hợp đồng cho thuê lại lao động.
 • Bên thuê lại lao động có các quyền sau:

  • Sử dụng người lao động theo hợp đồng cho thuê lại lao động.
  • Yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.
  • Yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
 • Bên thuê lại lao động có các nghĩa vụ sau:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động.
  • Thực hiện nghĩa vụ với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo hợp đồng cho thuê lại lao động.
  • Thanh toán tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các quyền lợi khác và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không được cho thuê lại lao động

Theo quy định của pháp luật, không được cho thuê lại lao động đối với các trường hợp sau:

 • Người lao động đang trong thời gian thử việc.
 • Người lao động đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành hình phạt tù.
 • Người lao động đang trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nâng cao.
 • Người lao động là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong trường hợp vi phạm pháp luật

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động vi phạm pháp luật về cho thuê lại lao động thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp cho thuê lại lao động còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người lao động và bên thuê lại lao động theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định pháp luật về cho thuê lao động để đảm bảo quyền lợi cho người la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.